A A A

Buletin informativ - semestrul I - 2020

2 ianuarie 2020

În procesul realizării activității contrainformative pe palierul de competență, de ofițerii Centrul Antiterorist a fost stopat un cetățean străin, fiind investigat pentru activități cu tentă extremist-teroristă. Persoana a intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova pe cale terestră din Ucraina.

În urma verificărilor a fost elucidat că pașaportul cetățeanului ucrainean, utilizat de acesta, este falsificat, fapt confirmat și de autoritățile Ucrainei.

Urmare a investigațiilor întreprinse a fost stabilit că persoana reținută este cetățean al Republicii Tadjikistan și totodată membru al organizației teroriste internaționale „DAESH”. Străinul este anunțat în căutare de către autoritățile țării sale, fiind cercetat în cadrul a două cauze penale pentru înrolarea în formațiuni paramilitare, participarea la activități de luptă pe teritoriul statelor străine și pentru activități teroriste sau conexe acestora.

Centrul Antiterorist de comun cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Procuratura mun. Chișinău au întreprins acțiunile ce se impun conform legislației în vigoare, fiind pornită o cauză penală în baza art. 361, alin.2. Cod Penal (Confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false).

În prezent, cetățeanul străin este arestat și se află în Penitenciarul-13 în așteptarea sentinței de judecată.

 

 

7 ianuarie 2020

În rezultatul activității Centrului Antiterorist pe linia contracarării fenomenului de tranzitare a elementelor extremist-teroriste prin teritoriul național, în Aeroportul Internațional Chișinău au fost stopați doi cetățeni ai Siriei și ai Republicii Moldova, fiind chestionați cu privire la cauza deportării acestora din Norvegia.

Investigațiile au elucidat că poliția norvegiană a depistat faptul declarațiilor false făcute de aceștia cu referire la lipsa altei cetățenii decât a cea a Siriei, în procesul de solicitare a azilului politic în Norvegia. În final, persoanele au fost îndepărtate de pe teritoriul Norvegiei în Republica Moldova.

Suplimentar, au fost obținute informații care relevă că persoanele deportate, pe timpul aflării în or. Oslo, au avut contacte cu adepți ai ideologiei DAESH care ar fi încercat să-i convingă să se deplaseze în Siria pentru a lupta de partea organizației teroriste menționate. Tinerii afirmă că au refuzat alăturarea la DAESH din considerentul că nu susțin ideologia teroristă.

 

 

9 ianuarie 2020

A fost elaborată sinteza analitică privind „Evoluția atacurilor teroriste din 2019.” Acest studiu a fost editat cu scopul prezentării evoluției atacurilor teroriste efectuate pe parcursul anului 2019, în comparație cu anii precedenți, fiind prezentată dinamica atacurilor, victimelor și evoluției acțiunilor entităților teroriste internaționale în plan regional. Totuși, în pofida măsurilor antiteroriste realizate de către statele implicate în contracararea activităților teroriste, grupările teroriste, rezultatele investigațiilor realizate reflectă continuitatea amenințărilor cu atacuri imprevizibile contra cetățenilor.

 

 

11 ianuarie 2020

În vederea stabilirii eficacității măsurilor și sistemelor de asigurare a protecției antiteroriste și identificării vulnerabilităților la obiectivele de infrastructură critică din sectorul „Alimentare cu apă”, de către Centrul Antiterorist au fost realizate teste antiteroriste în r-nul Criuleni și mun. Chișinău.

Testele au constat în pătrunderea pe teritoriul obiectivului, plasarea obiectelor de testare, fixarea acțiunilor personalului de pază și anunțarea șefului de pază despre efectuarea testării.

Despre rezultatele testelor au fost informați operatorii obiectivelor de infrastructură critică și factorii de decizie cu înaintarea prescripțiilor de rigoare.

 

 

23 ianuarie 2020

Urmare a acțiunilor desfășurate pe palierul prevenirii, depistării şi contracarării amenințărilor cu caracter extremist-terorist, Centrul Antiterorist a identificat riscuri care pot afecta securitatea națională a Republicii Moldova, derivate din acţiunile unui cetăţean, originar din Federația Rusă.

Conform informaţiilor, cetăţeanul menţionat este plasat de Federația Rusă în baza de date a BNC „INTERPOL” ca fiind suspectat de punere în circulație a substanțelor psihotrope, afectând viața și sănătatea cetățenilor, precum și securitatea națională.

În rezultatul măsurilor întreprinse de Centru, persoana a fost reținută și amplasată în Centrul de plasament temporar al străinilor.

Totodată, reieșind din prevederile art. 7 și 9 din Legea nr. 753 din 23.12.1999, Serviciul a înaintat către Direcția Cooperare Polițienească Internațională a IGP al MAI propunerea privind expulzarea acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova din considerente de securitate națională. Drept consecință, persoana a fost expulzată din Republica Moldova.

 

 

20 februarie 2020

A fost realizat testul antiterorist disimulat la obiectivul infrastructurii critice din sectorul „Transporturi”.

Scopul verificării a constat în testarea vigilenței personalului responsabil de efectuarea controlului de securitate a mărfurilor poștei și a bagajului de cală, precum și identificarea vulnerabilităților existente în procedura de control.

Despre rezultatele testului au fost informați operatorii și factorii de decizie cu înaintarea prescripțiilor de rigoare.

 

 

10 mai 2020

În contextul contracarării activităților ilegale cu impact extremist-terorist la adresa securității naționale, Centrul Antiterorist a investigat activitatea unei grupări criminale organizate transfrontaliere, formată din cetățeni ai Republicii Moldova, specializați în comercializarea armelor, munițiilor și implicări în mai multe atacuri tâlhărești.

Astfel, au fost stabiliți doi membri ai grupării care se ocupau cu identificarea potențialilor cumpărători ai unităților de armament. Armele au fost aduse pe teritoriul național din regiunea transnistreană, cu ajutorul unui automobil special reutilat cu ascunzișuri.

Sumele de bani pretinse pentru fiecare tip de armament variau de la 2000 la 10000 de lei.

În rezultatul măsurilor efectuate a fost pornită o cauză penală.

 

 

14 mai 2020

Centrul Antiterorist, în vederea asigurării securității naționale, a investigat o grupare criminală implicată în organizarea traversării ilegale a frontierei moldo-ucrainene. În schema ilicită au fost implicați mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, originari din UTA Găgăuzia, liderul fiind un cetățean în vârstă de 26 de ani.

În cadrul operațiunii realizate în or. Vulcănești trei persoane bănuite au fost reținute conform legislației în vigoare. În baza probelor acumulate de către PCCOCS a fost intentată o cauză penală în baza semnelor componente ale infracțiunii prevăzute de art. 3621 Cod Penal (Organizarea migraţiei ilegale).

Centrul Antiterorist în comun cu organul procuraturii continuă măsurile speciale de investigaţii în scopul identificării altor persoane implicate în activitatea infracţională şi stabilirea circumstanţelor cazului.

 

 

18 mai 2020

A fost elaborat Studiul analitic cu denumirea „Perspectiva utilizării pe teritoriul național a literaturii extremiste provenite din unele ramuri ale Islamului”.

Scopul acestui studiu este de a orienta ofițerii Centrului Antiterorist și de a reflecta permutările grupărilor/simpatizanților jihadiști de la acțiuni militante la cele ideologice, întru promovarea conceptelor jihadiste sau extremist-violente, utilizând Internetul (bloguri, platforme, rețele de socializare etc.). Această transformare ideologică are ca scop să creeze o „armată” de promotori virtuali ai conceptelor jihadiste, în scopul instruirii și declanșării „războiului sfânt” contra „necredincioșilor”.

 

 

21-22 mai 2020

Centrul Antiterorist a organizat Exercițiul operativ-tactic „EST - 2020”, axat pe interacțiunea subdiviziunilor Serviciului în prevenirea și curmarea activității teroriste și diversionist-teroriste.

Scopul măsurilor realizate a constat în antrenarea subunităților specializate ale Serviciului în măsuri de prevenire și curmare a acțiunilor cu tentă teroristă, evaluarea mecanismelor de interacțiune departamentală și rezolvarea practică a unor situații operative simulate.

Realizarea exercițiului a contribuit la sporirea capacităților operaționale ale efectivului, promovarea principiilor cooperării și interoperabilității subunităților antrenate, perfecționarea procedurilor de cooperare.

Concomitent, în cadrul exercițiului a fost evaluat nivelul de asigurare a securității la obiectivele infrastructurii critice din sectoarele „Energetic” și  „Alimentare cu apă”.

În rezultat, la obiectivul din sectorul „Energetic” au fost depistate neajunsuri în sistemul de asigurare a securității, fapt pentru care a fost atenționată administrația acestui obiectiv, fiind preîntâmpinată referitor la planificarea unei testări repetate.

La obiectivul din sectorul „Alimentare cu apă” neajunsuri nu au fost depistate.

 

 

29 iunie 2020

A fost elaborat Studiul analitic cu denumirea „Perspectiva Organizației Națiunilor Unite și ale altor organisme internaționale privind prevenirea și combaterea actelor extremist-violente sau teroriste”.

Acest ghid a fost elaborat în scopul cunoașterii problematicii teroriste evidențiate la nivel internațional și pentru perceperea conceptuală de ofițerii Centrului Antiterorist și cei din Direcțiile teritoriale de pe palierul antiterorist, a elementelor de natură extremist-teroristă la identificarea, prevenirea și contracararea acțiunilor ce duc spre extremismul violent sau terorism.

În acest context, studiul scoate în evidență importanța Organizației Națiunilor Unite (ONU) și rolul acesteia în condamnarea terorismului internațional și responsabilitățile membrilor ONU vizavi de deciziile luate în cadrul Adunării Generale și acțiunile comune întreprinse pentru combaterea fenomenului dat.

Noutăţi

12/10/2023 | Noutăţi
Oficiali ai instituțiilor guvernamentale împreună cu reprezentanți ai sectorului privat au purtat un dialog strategic cu scopul de a consolida acțiunile de securitate aplicate infrastructurii critice din Republica Moldova. Reuniunea părților a fost organizată de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate...Read more
Adăugat în:
26/10/2022 | Noutăţi
Programul Național de consolidare și realizare a măsurilor de protecție antiteroristă a obiectivelor infrastructurii critice pentru anii 2022-2026 a fost aprobat de către Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Urmare a situației regionale tensionate și a creșterii pericolelor în...Read more
Adăugat în:
26/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în scopul realizării eficiente a complexului de măsuri de asigurare și menținere a funcționalității și integrității obiectivelor infrastructurii critice în caz de eventuale acte teroriste sau altor infracțiuni cu caracter terorist pe teritoriul...Read more
Adăugat în:
22/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova vine cu un avertisment pentru operatorii obiectivelor infrastructurii critice naționale în legătură cu unele riscuri de securitate cibernetică la nivel regional și internațional. Evoluția informațiilor indică faptul că anumiți actori statali...Read more
Adăugat în:
15/04/2022 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al SIS notifică autoritățile și structurile competente în domeniul securității aeronautice, aeroporturile situate pe teritoriul Republicii Moldova, agenții aeronautici, operatorii aeroportuari, operatorii aerieni înregistrați în Republica Moldova, furnizorii de servicii de navigație...Read more
Adăugat în: