A A A

Două acte normative, care vin să consolideze politica naţională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, aprobate de Guvern

Sistemul național de alertă teroristă și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea testelor antiteroriste au fost aprobate de către Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.

 

Cele două acte normative, elaborate de către Serviciul de Informații și Securitate, reprezintă elemente indispensabile în cadrul activității de prevenire a terorismului și vor contribui la optimizarea politicii naționale antiteroriste.

 

Sistemul național de alertă teroristă (SNAT) reprezintă un mecanism de înștiințare și informare a populației despre eventuale pericole teroriste, de organizare și coordonare a acțiunilor de prevenire și descurajare antiteroristă în funcție de gradare a situației de securitate în țară. Astfel, SNAT este constituit din 4 niveluri, distinse prin 4 coduri exprimate în culori, ce reflectă gradul de risc în funcție de intensitatea manifestării pericolului terorist.

 

Documentul cuprinde principiile de organizare și funcționare a SNAT, procedura de stabilire a nivelelor de alertă, precum și sarcinile și atribuțiile autorităților cu competențe în domeniu, pentru fiecare nivel de alertă.

 

Sistemul național de alertă teroristă este organizat și structurat în două niveluri: central și teritorial. Nivelul central va fi constituit din organele administrației publice centrale și instituțiile din subordinea acestora, cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, acțiunile cărora sunt coordonate de către Centrul Antiterorist al Serviciului de Informați și Securitate al Republicii Moldova. Nivelul teritorial va fi reprezentat de subdiviziunile teritoriale ale autorităților cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului și organele administrației publice locale. Acțiunile acestora vor fi coordonate de subdiviziunile teritoriale ale Serviciului de Informați și Securitate al Republicii Moldova.

 

Scopul instituirii Sistemului național de alertă teroristă constă în prevenirea, descurajarea și combaterea acțiunilor îndreptate spre pregătirea și realizarea activității teroriste pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Cel de-al doilea act normativ, aprobat astăzi de Executiv, este Regulamentul privind organizarea și desfășurarea testelor antiteroriste.

 

Regulamentul a fost elaborat în vederea asigurării securității cetățenilor și protecției obiectivelor infrastructurii critice, care să corespundă noilor riscuri și provocări în adresa securității statului. Necesitatea elaborării și implementării la nivel național a unui asemenea document a apărut urmare a evaluării tacticilor și procedeelor utilizate de către entitățile teroriste și statistica atentatelor comise în ultima perioadă, care denotă faptul că în majoritatea cazurilor ținte ale atacurilor devin obiectivele infrastructurii critice (sistemul de transporturi, energetic, obiective de aglomerare în masă a populației etc.).

 

Actul normativ stabilește condițiile și procedurile de desfășurare a testelor antiteroriste și determină mecanismele de organizare a procesului de verificare a eficienței măsurilor și procedeelor de protecție antiteroristă la obiectivele infrastructurii critice naționale.

 

Regulamentului este structurat în 4 capitole, în fiecare capitol fiind expus detaliat un anumit segment al procesului de planificare și desfășurare a testului antiterorist. Acestea stabilesc dispozițiile generale, noțiuni, conceptul de test antiterorist, temeiurile inițierii, procedura organizării testului și tipurile măsurilor reglementate. La fel, determină procedura și condițiile de desfășurare a testului, iar anexa Regulamentului conține modelul de Cerere privind efectuarea testului antiterorist.

 

Regulamentul va contribui la consolidarea mecanismelor de organizare a procesului de verificare a eficacității protecției antiteroriste a infrastructurii critice și va spori nivelul de pregătire și instruire a personalului implicat în asigurarea protecției antiteroriste.

 

Serviciul de Informații și Securitate urmează să lanseze o amplă campanie de informare și educare despre Sistemul național de alertă teroristă. Ofițerii de informații vor participa la întâlniri cu reprezentanți ai administrațiilor publice locale și centrale, ai societății civile, dar și cu elevi și studenți pentru a explica mecanismul de înștiințare și informare a populației despre eventuale pericole teroriste, despre modul de organizare și coordonare a acțiunilor de prevenire și descurajare antiteroristă în funcție de gradul de risc ce reflectă intensitatea manifestării pericolului terorist. În cadrul întâlnirilor vor fi distribuite un șir de materiale informative.

Noutăţi

16/10/2020 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate a elaborat un nou Ghid privind „Protecția antiteroristă a infrastructurii critice”. Scopul îndrumarului este de a susține măsurile de asigurare a securității cetățenilor și de a preveni vulnerabilitățile obiectivelor protejate. Prin acest...Read more
12/10/2020 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate a desfășurat o serie de instruiri pentru angajații Inspectoratului General de Carabinieri al MAI. Participanții au fost familiarizați cu tematici antiteroriste, în special cu tacticile și metodele aplicate de entitățile radicale, procedeele de...Read more
07/10/2020 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al SIS în comun cu Agenția pentru Supraveghere Tehnică au realizat controale inopinate mai multor agenți economici licențiați pentru desfășurarea importului, depozitării materialelor explozibile şi efectuării lucrărilor cu explozibilul de uz civil. În urma verificărilor petrecute pe...Read more
23/09/2020 | Noutăţi
O locuitoare a capitalei a fost reținută de către Serviciul de Informații și Securitate, de comun cu Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Ciocana și Inspectoratul de Poliție Ciocana, pentru pregătire de omor intenționat, din interes material, la comandă. Femeia a intrat în vizorul SIS, după ce s-a...Read more
22/09/2020 | Noutăţi
Încă un lot de muniții de artilerie a fost depistat de către ofițerii Centrului Antiterorist al SIS. De această dată, obuzele din timpul celui de-al Doilea Război Mondial au fost identificate la o adâncime superficială, pe un teren agricol, în preajma satului Delacău, raionul Anenii Noi. Urmare a celor...Read more