A A A

Două acte normative, care vin să consolideze politica naţională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, aprobate de Guvern

Sistemul național de alertă teroristă și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea testelor antiteroriste au fost aprobate de către Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.

 

Cele două acte normative, elaborate de către Serviciul de Informații și Securitate, reprezintă elemente indispensabile în cadrul activității de prevenire a terorismului și vor contribui la optimizarea politicii naționale antiteroriste.

 

Sistemul național de alertă teroristă (SNAT) reprezintă un mecanism de înștiințare și informare a populației despre eventuale pericole teroriste, de organizare și coordonare a acțiunilor de prevenire și descurajare antiteroristă în funcție de gradare a situației de securitate în țară. Astfel, SNAT este constituit din 4 niveluri, distinse prin 4 coduri exprimate în culori, ce reflectă gradul de risc în funcție de intensitatea manifestării pericolului terorist.

 

Documentul cuprinde principiile de organizare și funcționare a SNAT, procedura de stabilire a nivelelor de alertă, precum și sarcinile și atribuțiile autorităților cu competențe în domeniu, pentru fiecare nivel de alertă.

 

Sistemul național de alertă teroristă este organizat și structurat în două niveluri: central și teritorial. Nivelul central va fi constituit din organele administrației publice centrale și instituțiile din subordinea acestora, cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, acțiunile cărora sunt coordonate de către Centrul Antiterorist al Serviciului de Informați și Securitate al Republicii Moldova. Nivelul teritorial va fi reprezentat de subdiviziunile teritoriale ale autorităților cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului și organele administrației publice locale. Acțiunile acestora vor fi coordonate de subdiviziunile teritoriale ale Serviciului de Informați și Securitate al Republicii Moldova.

 

Scopul instituirii Sistemului național de alertă teroristă constă în prevenirea, descurajarea și combaterea acțiunilor îndreptate spre pregătirea și realizarea activității teroriste pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Cel de-al doilea act normativ, aprobat astăzi de Executiv, este Regulamentul privind organizarea și desfășurarea testelor antiteroriste.

 

Regulamentul a fost elaborat în vederea asigurării securității cetățenilor și protecției obiectivelor infrastructurii critice, care să corespundă noilor riscuri și provocări în adresa securității statului. Necesitatea elaborării și implementării la nivel național a unui asemenea document a apărut urmare a evaluării tacticilor și procedeelor utilizate de către entitățile teroriste și statistica atentatelor comise în ultima perioadă, care denotă faptul că în majoritatea cazurilor ținte ale atacurilor devin obiectivele infrastructurii critice (sistemul de transporturi, energetic, obiective de aglomerare în masă a populației etc.).

 

Actul normativ stabilește condițiile și procedurile de desfășurare a testelor antiteroriste și determină mecanismele de organizare a procesului de verificare a eficienței măsurilor și procedeelor de protecție antiteroristă la obiectivele infrastructurii critice naționale.

 

Regulamentului este structurat în 4 capitole, în fiecare capitol fiind expus detaliat un anumit segment al procesului de planificare și desfășurare a testului antiterorist. Acestea stabilesc dispozițiile generale, noțiuni, conceptul de test antiterorist, temeiurile inițierii, procedura organizării testului și tipurile măsurilor reglementate. La fel, determină procedura și condițiile de desfășurare a testului, iar anexa Regulamentului conține modelul de Cerere privind efectuarea testului antiterorist.

 

Regulamentul va contribui la consolidarea mecanismelor de organizare a procesului de verificare a eficacității protecției antiteroriste a infrastructurii critice și va spori nivelul de pregătire și instruire a personalului implicat în asigurarea protecției antiteroriste.

 

Serviciul de Informații și Securitate urmează să lanseze o amplă campanie de informare și educare despre Sistemul național de alertă teroristă. Ofițerii de informații vor participa la întâlniri cu reprezentanți ai administrațiilor publice locale și centrale, ai societății civile, dar și cu elevi și studenți pentru a explica mecanismul de înștiințare și informare a populației despre eventuale pericole teroriste, despre modul de organizare și coordonare a acțiunilor de prevenire și descurajare antiteroristă în funcție de gradul de risc ce reflectă intensitatea manifestării pericolului terorist. În cadrul întâlnirilor vor fi distribuite un șir de materiale informative.

Noutăţi

30/04/2021 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate a desfășurat, în data de 30 aprilie curent, activități didactice în cadrul modulului „Probleme actuale ale securității naționale”, organizat de către Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. Ofițerii de informații au susținut în fata audienților cursului...Read more
01/04/2021 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al SIS continuă realizarea măsurilor ce au drept scop organizarea și asigurarea procesului de instruire și educație de securitate antiteroristă pe platformele naționale. Astfel, în perioada 30 martie – 01 aprilie 2021, ofițerii de informații au desfășurat lecții în format de...Read more
26/02/2021 | Noutăţi
Centrul Antiterorist și Institutul Național de Informații și Securitate ,,Bogdan Întemeietorul Moldovei” au înmânat astăzi diplome de absolvire efectivului Brigăzii de poliție cu destinație specială ,,Fulger” a IGP, audienți ai cursului de instruire pe palier antiterorist. Participanții au avut posibilitata...Read more
10/02/2021 | Noutăţi
Timp de două săptămâni, în perioada 8-19 februarie, ofițerii de informații vor fi alături de elevii unui liceu din Capitală pentru a-i informa despre terorismul contemporan și violența legată de acest flagel, care continuă să se intensifice la nivel mondial. Întâlnirile vor avea loc în cadrul disciplinei „...Read more
03/02/2021 | Noutăţi
Centrul Antiterorist și Institutul Național de Informații și Securitate ,,Bogdan Întemeietorul Moldovei” organizează, începând cu 1 Februarie curent, o sesiune de instruire destinată efectivului Brigăzii de poliție cu destinație specială ,,Fulger” a IGP . Cursul de instruire antiteroristă are drept scop...Read more