A A A

Două acte normative, care vin să consolideze politica naţională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, aprobate de Guvern

Sistemul național de alertă teroristă și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea testelor antiteroriste au fost aprobate de către Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.

 

Cele două acte normative, elaborate de către Serviciul de Informații și Securitate, reprezintă elemente indispensabile în cadrul activității de prevenire a terorismului și vor contribui la optimizarea politicii naționale antiteroriste.

 

Sistemul național de alertă teroristă (SNAT) reprezintă un mecanism de înștiințare și informare a populației despre eventuale pericole teroriste, de organizare și coordonare a acțiunilor de prevenire și descurajare antiteroristă în funcție de gradare a situației de securitate în țară. Astfel, SNAT este constituit din 4 niveluri, distinse prin 4 coduri exprimate în culori, ce reflectă gradul de risc în funcție de intensitatea manifestării pericolului terorist.

 

Documentul cuprinde principiile de organizare și funcționare a SNAT, procedura de stabilire a nivelelor de alertă, precum și sarcinile și atribuțiile autorităților cu competențe în domeniu, pentru fiecare nivel de alertă.

 

Sistemul național de alertă teroristă este organizat și structurat în două niveluri: central și teritorial. Nivelul central va fi constituit din organele administrației publice centrale și instituțiile din subordinea acestora, cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, acțiunile cărora sunt coordonate de către Centrul Antiterorist al Serviciului de Informați și Securitate al Republicii Moldova. Nivelul teritorial va fi reprezentat de subdiviziunile teritoriale ale autorităților cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului și organele administrației publice locale. Acțiunile acestora vor fi coordonate de subdiviziunile teritoriale ale Serviciului de Informați și Securitate al Republicii Moldova.

 

Scopul instituirii Sistemului național de alertă teroristă constă în prevenirea, descurajarea și combaterea acțiunilor îndreptate spre pregătirea și realizarea activității teroriste pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Cel de-al doilea act normativ, aprobat astăzi de Executiv, este Regulamentul privind organizarea și desfășurarea testelor antiteroriste.

 

Regulamentul a fost elaborat în vederea asigurării securității cetățenilor și protecției obiectivelor infrastructurii critice, care să corespundă noilor riscuri și provocări în adresa securității statului. Necesitatea elaborării și implementării la nivel național a unui asemenea document a apărut urmare a evaluării tacticilor și procedeelor utilizate de către entitățile teroriste și statistica atentatelor comise în ultima perioadă, care denotă faptul că în majoritatea cazurilor ținte ale atacurilor devin obiectivele infrastructurii critice (sistemul de transporturi, energetic, obiective de aglomerare în masă a populației etc.).

 

Actul normativ stabilește condițiile și procedurile de desfășurare a testelor antiteroriste și determină mecanismele de organizare a procesului de verificare a eficienței măsurilor și procedeelor de protecție antiteroristă la obiectivele infrastructurii critice naționale.

 

Regulamentului este structurat în 4 capitole, în fiecare capitol fiind expus detaliat un anumit segment al procesului de planificare și desfășurare a testului antiterorist. Acestea stabilesc dispozițiile generale, noțiuni, conceptul de test antiterorist, temeiurile inițierii, procedura organizării testului și tipurile măsurilor reglementate. La fel, determină procedura și condițiile de desfășurare a testului, iar anexa Regulamentului conține modelul de Cerere privind efectuarea testului antiterorist.

 

Regulamentul va contribui la consolidarea mecanismelor de organizare a procesului de verificare a eficacității protecției antiteroriste a infrastructurii critice și va spori nivelul de pregătire și instruire a personalului implicat în asigurarea protecției antiteroriste.

 

Serviciul de Informații și Securitate urmează să lanseze o amplă campanie de informare și educare despre Sistemul național de alertă teroristă. Ofițerii de informații vor participa la întâlniri cu reprezentanți ai administrațiilor publice locale și centrale, ai societății civile, dar și cu elevi și studenți pentru a explica mecanismul de înștiințare și informare a populației despre eventuale pericole teroriste, despre modul de organizare și coordonare a acțiunilor de prevenire și descurajare antiteroristă în funcție de gradul de risc ce reflectă intensitatea manifestării pericolului terorist. În cadrul întâlnirilor vor fi distribuite un șir de materiale informative.

Noutăţi

15/07/2019 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova continuă activităţile de promovare a culturii de securitate în societate. În această vară, grupul ţintă al campaniei de informare sunt copiii, cu vârste cuprinse între 13-16 ani, care-şi petrec vacanţa în taberele de odihnă...Read more
09/07/2019 | Noutăţi
Cetățean străin, a cărui fapte constituie amenințări la adresa securității naționale, a fost îndepărtat de pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul unei operațiuni comune, realizată de către Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova și Biroul Migrație și Azil al...Read more
03/07/2019 | Noutăţi
Pe parcursul ultimei perioade, Centrul Antiterorist al SIS al Republicii Moldova (CAT) a documentat activitatea infracţională a unui grup de cetăţeni străini, organizatori ai unei filiere de migraţie ilegală către ţările Uniunii Europene, cu complici în Armenia, Italia şi Franța. Acţiunile procesual-penale...Read more
25/03/2019 | Noutăţi
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pe un termen nedeterminat, a fost stabilit nivelul scăzut (cod albastru) de alertă teroristă. Ordinul privind stabilirea codului albastru de alertă teroristă, semnat de către directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate, a fost emis în temeiul punctului 9 din...Read more
29/10/2018 | Noutăţi
Ofițerii Serviciului de Informații și Securitate au participat, alături de cei mai buni luptători ai structurilor speciale de intervenție din Republica Moldova, la concursul ,,Cupa deschisă a detașamentelor speciale, ediția a VIII-a”. Concursul sportiv și militar-aplicativ a fost organizat sub auspiciul...Read more