A A A

Eficientizarea politicilor de securitate în domeniul aviației civile

Centrul Antiterorist al SIS notifică autoritățile și structurile competente în domeniul securității aeronautice, aeroporturile situate pe teritoriul Republicii Moldova, agenții aeronautici, operatorii aeroportuari, operatorii aerieni înregistrați în Republica Moldova, furnizorii de servicii de navigație aeriană despre publicarea, la data de 15 aprilie 2022, în Monitorul Oficial nr.106-114, a Ordinului Directorului SIS nr.9 din 22.02.2022 „Privind aprobarea Planului național de reglementare a situațiilor excepționale legate de actele de intervenție ilicită”.

 

Planul în cauză a fost elaborat și aprobat în temeiul prevederilor art. 5 alin.(1) lit. d) al Legii 192/2019 privind securitatea aeronautică și art. 566 al Hotărârii Guvernului 124/2021 cu privire la aprobarea Programului național de securitate în domeniul aviației civile, fiind coordonat cu Autoritatea Aeronautică Civilă.

 

Scopul de bază al Planului constituie eficientizarea mecanismelor de reacție/răspuns și de interacțiune interdepartamentală în situații excepționale legate de acte de intervenție ilicită în domeniul aviației civile. Astfel de documente cadru sunt impuse și de standardele Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO) în sistemul internațional de transport aerian.

 

Centrul Antiterorist de comun cu Autoritatea Aeronautică Civilă vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării măsurilor ulterioare ce se impun de legislația în vigoare.

Noutăţi

26/10/2022 | Noutăţi
Programul Național de consolidare și realizare a măsurilor de protecție antiteroristă a obiectivelor infrastructurii critice pentru anii 2022-2026 a fost aprobat de către Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Urmare a situației regionale tensionate și a creșterii pericolelor în...Read more
26/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în scopul realizării eficiente a complexului de măsuri de asigurare și menținere a funcționalității și integrității obiectivelor infrastructurii critice în caz de eventuale acte teroriste sau altor infracțiuni cu caracter terorist pe teritoriul...Read more
22/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova vine cu un avertisment pentru operatorii obiectivelor infrastructurii critice naționale în legătură cu unele riscuri de securitate cibernetică la nivel regional și internațional. Evoluția informațiilor indică faptul că anumiți actori statali...Read more
15/04/2022 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al SIS notifică autoritățile și structurile competente în domeniul securității aeronautice, aeroporturile situate pe teritoriul Republicii Moldova, agenții aeronautici, operatorii aeroportuari, operatorii aerieni înregistrați în Republica Moldova, furnizorii de servicii de navigație...Read more
08/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova notifică operatorii (ministerele, alte autorități sau instituții publice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au în gestiunea lor obiective incluse în Nomenclatorul naţional al...Read more