A A A

Mai mulți jurnaliști autohtoni – instruiţi de SIS, în domeniul antiterorist

Published on: Lun, 20/06/2016 - 13:36

În perioada 15-16 iunie curent, Serviciul de Informaţii şi Securitate, în premieră, a desfăşurat un curs de instruire destinatreprezentanţilor mass-media. Despre aceasta anunță Centrul de comunicare şi relaţii publice.

 Evenimentul, organizat de către Centrul antiterorist în cooperare cu Centrul de comunicare şi relaţii publice al SIS, a adus în atenţia jurnaliştilor tematici ce vizează politica naţională antiteroristă, legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, precum şi tipologia acţiunilor teroriste şi tendinţele de manifestare a acestora.

Instruirea a avut loc la Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”. Prezent la eveniment, Alexandru Balan, vice director al SIS, a mulţumit jurnaliştilor pentru că au dat curs invitaţiei, remarcând că Serviciul tinde spre stabilirea unui dialog pragmatic cu mijloacele de informare în masă în vederea realizării unui dintre scopurile prioritare pentru orice societate democratică – formarea şi dezvoltarea culturii de securitate. ,,Cunoaşterea reprezintă capacitatea de a înţelege şi, ulterior, de a sprijini acţiunile instituţiei la  realizarea politicilor naţionale în domeniul securităţii. În special, în situaţii de criză,  instituţiile media trebuie să-şi menţină profesionalismul, să conştientizeze rolul jucat în cadrul societăţii şi să devină aliaţi ai structurilor speciale ale statului”, a spus Alexandru Balan.

Valeriu Furdui, rector al INIS, general-maior al SIS, a salutat reprezentanţii media din numele conducerii Serviciului, a specificat că anul curent este unul aniversar pentru serviciul de intelligence, care va sărbători 25 de ani de la instituirea organelor securităţii statului. Dumnealui a făcut o prezentare a instituţiei de învăţământ, locul unde ofiţerii de informaţii în devenire capătă cunoştinţe şi abilităţi practice iniţiale, necesare pentru  încadrare eficientă în activitatea operativă.

Cursul a inclus atât ore teoretice, cât şi practice, jurnaliştii  fiind  familiarizaţi cu metode de gestionare a crizelor generate de actele teroriste şi supravieţuirea în situaţii de criză. În acest sens, ofiţerii Detaşamentului cu destinaţie specială „Alfa” au prezentat un program ce a inclus tehnici de intervenţie şi luptă în situaţii de criză.

La final, jurnaliştilor le-au fost înmânate certificate de dezvoltare profesională.

SIS precizează: Activitatea se înscrie în complexul de acţiuni orientate spre consolidarea sistemului naţional de prevenire şi combatere a manifestărilor teroriste, în special, rolul mijloacelor de informare în gestionarea şi reflectarea situaţiilor de criză.

Doina Secrieru