A A A

Regulamentul privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a elaborat Regulamentul privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice, care a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 701, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 277-284, art. 773.

 

Regulamentul are drept scop eficientizarea procesului de identificare, desemnare și protecție antiteroristă a obiectivelor infrastructurii critice. Totodată, documentul vine să modifice și să optimizeze procedurile de identificare și includere a obiectivelor infrastructurii critice în Nomenclatorul național al infrastructurii criticeprecum și să consolideze mecanismele naționale pe segmentul de prevenire a terorismului, identificării și eliminării eventualelor riscuri în adresa infrastructurii critice.

 

Actualitatea aprobării Regulamentul privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice rezidă din necesitatea executării prevederilor Rezoluției 2341 (2017) a Consiliului Securității al Organizației Națiunilor Unite din 13.02.2017 și Legii nr. 120 din 21.09.2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului.

Noutăţi

23/08/2019 | Noutăţi
Centrul Antiterorist (CAT) al Serviciuluui de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova intensifică cooperarea cu sectorul public-privat în vederea cultivării şi promovării culturii de securitate în societate. Întâlnirile cu angajații obiectivelor de importanță strategică au avut loc la iniţiativa şi cu...Read more
22/08/2019 | Noutăţi
Centrul Antiterorist (CAT) al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a identificat, în ultimele trei luni, 64 de surse radioactive, aflate în afara controlului legal. Deşeurile radioactive au fost depistate urmare a realizării unui complex de măsuri speciale de investigaţii pe întreg...Read more
19/08/2019 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al SIS al Republicii Moldova împreună cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI al Republicii Moldova și sub coordonarea oficiului Principal al Procuraturii Municipiului Chişinău au reușit destructurarea unei rețele de migrație ilegală, ce acționa pe relația...Read more
15/07/2019 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova continuă activităţile de promovare a culturii de securitate în societate. În această vară, grupul ţintă al campaniei de informare sunt copiii, cu vârste cuprinse între 13-16 ani, care-şi petrec vacanţa în taberele de odihnă...Read more
09/07/2019 | Noutăţi
Cetățean străin, a cărui fapte constituie amenințări la adresa securității naționale, a fost îndepărtat de pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul unei operațiuni comune, realizată de către Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova și Biroul Migrație și Azil al...Read more