A A A

Responsabilizarea operatorilor gestionari ai infrastructurii critice în contextul modificării legislației naționale

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova notifică operatorii (ministerele, alte autorități sau instituții publice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au în gestiunea lor obiective incluse în Nomenclatorul naţional al infrastructurii critice), că la 7 aprilie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în a doua lectură Legea privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008.

 

Astfel, Codul a fost completat cu art.365/4 „Încălcarea legislației în domeniul protecției antiteroriste”, care prevede sancțiuni cu amendă pentru încălcarea prevederilor Regulamentului privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 701/2018, precum și pentru neexecutarea prescripțiilor obligatorii emise în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea testelor antiteroriste, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2018.

 

Inițiativa de completare a Codului contravențional a fost înaintată de către Serviciu în vederea responsabilizării operatorilor și persoanelor cu funcții de răspundere la capitolul asigurării eficiente a complexului de măsuri menite să garanteze protecția eficientă a obiectivelor infrastructurii critice, aflate în gestiunea sa.

 

Centrul Antiterorist al SIS, în calitate de autoritate națională de specialitate în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, va asigura în continuare un dialog eficient cu operatorii și va acorda suportul necesar în vederea eficientizării proceselor și eforturilor comune pe palierul de contracarare a riscurilor în adresa infrastructurii critice.

 

NOTĂ: Proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova  nr.15/2022  (comasat cu pr. nr. 428/2021; 24/2022; 44/2022 și 46/2022) urmează a fi examinat în lectură finală.

Noutăţi

12/10/2023 | Noutăţi
Oficiali ai instituțiilor guvernamentale împreună cu reprezentanți ai sectorului privat au purtat un dialog strategic cu scopul de a consolida acțiunile de securitate aplicate infrastructurii critice din Republica Moldova. Reuniunea părților a fost organizată de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate...Read more
Adăugat în:
26/10/2022 | Noutăţi
Programul Național de consolidare și realizare a măsurilor de protecție antiteroristă a obiectivelor infrastructurii critice pentru anii 2022-2026 a fost aprobat de către Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Urmare a situației regionale tensionate și a creșterii pericolelor în...Read more
Adăugat în:
26/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în scopul realizării eficiente a complexului de măsuri de asigurare și menținere a funcționalității și integrității obiectivelor infrastructurii critice în caz de eventuale acte teroriste sau altor infracțiuni cu caracter terorist pe teritoriul...Read more
Adăugat în:
22/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova vine cu un avertisment pentru operatorii obiectivelor infrastructurii critice naționale în legătură cu unele riscuri de securitate cibernetică la nivel regional și internațional. Evoluția informațiilor indică faptul că anumiți actori statali...Read more
Adăugat în:
15/04/2022 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al SIS notifică autoritățile și structurile competente în domeniul securității aeronautice, aeroporturile situate pe teritoriul Republicii Moldova, agenții aeronautici, operatorii aeroportuari, operatorii aerieni înregistrați în Republica Moldova, furnizorii de servicii de navigație...Read more
Adăugat în: