A A A

Serviciile speciale ale Republicii Moldova şi Ucrainei au desfăşurat un exerciţiu antiterorist

Published on: Lun, 11/06/2018 - 17:08

Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova în cooperare cu serviciile speciale din Ucraina au desfăşurat exerciţiul antiterorist „BUCOVINA - 2018”. În operaţiune au fost antrenate instituţiile sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului. Aplicaţiile tactice, organizate la nivel regional, au avut loc în perioada 02-08 iunie a.c., scopul acestora fiind testarea, evaluarea şi îmbunătăţirea procedurilor şi mecanismelor de interacţiune şi interoperabilitate dintre autorităţi, în situaţii de criză teroristă.   Exerciţiul a fost planificat, coordonat şi monitorizat de către Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, fiind conceput în baza noilor riscuri şi tendinţe ale evoluţiei fenomenului terorist la nivel regional şi internaţional.   În Republica Moldova, măsurile practice au derulat în zona de frontieră, în localitatea Lipcani, r-l Briceni şi proximitatea acesteia, cu antrenarea autorităţilor publice centrale şi locale, cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului.   În cadrul exerciţiului au fost simulate mai multe situaţii de criză teroristă, ce urmau a fi soluţionate şi gestionate conform procedurilor legale.   Astfel, autorităţile naţionale participante au iniţiat şi au pus  în aplicare un spectru de măsuri practice în vederea evaluării capacităţilor de reacţie şi interacţiune pe durata operaţiei antiteroriste. Exerciţiul s-a finalizat cu executarea intervenţiei contrateroriste prin anihilarea grupului convenţional de terorişti, eliberarea ostaticilor şi restabilirea ordinii de drept.   Acţiunile realizate au demonstrat importanţa cooperării în lupta împotriva manifestărilor de terorism şi crimei organizate, necesitatea dezvoltării şi îmbunătăţirii capacităţilor de reacţionare, operaţionale şi de management ale autorităţilor de resort.