A A A

Sistemului național de alertă teroristă


*******

Măsurile întreprinse în caz de nivel scăzut 
de alertă teroristă

             11. În cazul nivelului scăzut de alertă teroristă (cod albastru), autoritățile cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, în limitele competențelor, întreprind următoarele măsuri:
             1) acumulează, evaluează și verifică informații și date cu privire la riscurile teroriste;
             2) lichidează și diminuează acțiunea factorilor care provoacă apariția și răspîndirea ideologiilor cu caracter extremist-terorist;
             3) desfășoară activități de profilaxie;
             4) perfecționează bazele juridice și organizaționale de luptă împotriva terorismului;
             5) elaborează și implementează metode și instrumente noi de luptă împotriva terorismului;
             6) desfășoară acțiuni de informare și sensibilizare a populației despre pericolele și amenințările teroriste, precum și despre regulile de comportament în situații de criză teroristă;
             7) formează opinia publică în scopul promovării politicii de stat în domeniul prevenirii și combaterii terorismului;
             8) dezvoltă cooperarea internațională pe palierul prevenirii și combaterii terorismului.


Măsurile întreprinse în caz de nivel moderat 
de alertă teroristă

             13. În cazul instituirii nivelului moderat de alertă teroristă (cod galben), autoritățile cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, în limitele competențelor, întreprind toate acțiunile prevăzute la nivelul scăzut (punctul 11), suplimentar înfăptuind următoarele măsuri:
             1) își concentrează eforturile în vederea descurajării, depistării și prevenirii situațiilor ce pot provoca un pericol terorist;
             2) amplifică măsurile de control și asigurare a ordinii publice la punctele de trecere a frontierei de stat, aeroporturi, gările feroviare și auto, la obiective de aglomerare în masă a populației;
             3) verifică starea și nivelul de asigurare a protecției fizice și sporesc măsurile de pază la obiectivele de infrastructură critică din gestiune, în vederea depistării și prevenirii unor eventuale situații de criză teroristă;
             4) intensifică măsurile de verificare și asigurare a ordinii publice în locurile de aglomerare a populației, în cadrul manifestărilor în masă, al evenimentelor culturale, sportive, în vederea depistării eventualelor indici și situații de risc (dispozitive explozive, persoane cu comportament suspect sau violent etc.);
             5) desfășoară instruiri suplimentare pentru angajați, care sînt antrenați în acțiunile de ocrotire a normelor de drept și pentru personalul din cadrul obiectivelor care pot deveni ținte pentru atacuri teroriste;
             6) verifică nivelul de pregătire a forțelor și mijloacelor care pot fi antrenate în procedeele de reacționare în situații de criză teroristă și lichidarea consecințelor acesteia.


 

Sistemului național de alertă teroristă (în continuare – SNAT) reprezintă un mecanism de înștiințare și informare a populației despre eventuale pericole teroriste, de organizare și coordonare a acțiunilor de prevenire și descurajare a terorismului, în funcție de gradarea situației de securitate în țară.

 

SNAT se bazează pe principiul responsabilității individuale: fiecare persoană fizică sau juridică, în mod particular, este obligată să țină cont de pericolul existent și să întreprindă măsurile necesare prevăzute de Legea nr. 120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului.

 

SNAT este constituit din 4 niveluri, distinse prin 4 coduri (exprimate în culori), ce reflectă gradul de risc în funcție de intensitatea manifestării pericolului terorist:

  1. nivel scăzut (exprimat în culoare albastră) – stabilit în cazul în care informațiile acumulate de SIS denotă existența unui risc scăzut de producere a unor acțiuni teroriste;
  2. nivel moderat (exprimat în culoare galbenă) – stabilit în cazul în care analiza informațiilor obținute de SIS și evenimentele recente indică existența premiselor de dezvoltare a unor factori de risc, care, în consecință, pot provoca comiterea atentatelor teroriste;
  3. nivel ridicat (exprimat în culoare portocalie) – stabilit în cazul în care informațiile obținute de SIS și evenimentele recente denotă existența unui risc crescut de producere a unor atentate teroriste (intențiile de comitere a atacului terorist sînt cunoscute), însă riscul nu este iminent;
  4. nivel critic (exprimat în culoare roșie) – stabilit în cazul în care informațiile obținute de SIS denotă existența riscului iminent de săvârșire a atentatelor teroriste ne/simultane sau despre atacurile teroriste deja comise.

 

Codul de alertă teroristă se stabilește la nivelul întregii țări sau pentru o regiune anumită și poate fi modificat în contextul unor evenimente publice de rezonanță derulate în Republica Moldova, inclusiv de factură internațională.

Stabilirea, schimbarea sau anularea nivelului de alertă teroristă, termenul și aria de instituire a acestuia se efectuează în funcție de evoluția situației de securitate pe segmentul prevenirii și combaterii terorismului, în baza ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate, la propunerea șefului Centrului Antiterorist.