A A A

Sporirea capacităților de reacție în cazul amenințărilor teroriste

În urma atentatelor din Franța, dar și în contextul crizei migraționale, au fost intensificate măsurile de prevenire și combatere a terorismului, inclusiv în Republica Moldova. La nivel national, autoritatea împuternicită de a desfăşura nemijlocit măsuri de prevenire, depistare şi contracarare a manifestărilor teroriste este Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS). Totodată, pe acest palier, SIS-ul este sprijinit şi de către alte autorităţi precum Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Ministerul Apărării, Ministerul Justiției etc.

Poliției de Frontieră, ca structură integrantă a MAI, i-au fost conferite prin lege atribuțiile de asigurare a securității transfrontaliere și aeronautice. Prin urmare, tragicele evenimente din capitala franceză care au alertat întreg mapamondul, au generat necesitatea stringentă de a spori măsurile de control și securitate la traversarea frontierei de stat.

În eforturile de diminuare a gradului de risc terorist, polițiștii de frontieră sunt asistați de către reprezentanții SIS, cu care sunt efectuate schimburi permanente de date şi informaţii operative cu privire la entităţi ce ar putea avea tangenţă la acţiuni teroriste, analize de risc privind securitatea regională, precum și potenţiali factori de destabilizare.

În context, Poliția de Frontieră desfășoară sesiuni de instruire cu genericul ”Profilul teroristului călător”, curs organizat de către Direcția pregătire profesională, în comun cu experții Centrului Antiterorist al SIS. În cadrul întrevederilor, reprezentanții subdiviziunilor autorității de frontieră vor fi familiarizați cu metodologiile de depistare a elementelor teroriste, precum și cu algoritmii de reacție și intervenție în cazurile de anihilare a acestora.

De asemenea, ținem să menționăm că Poliția de Frontieră conștientizează pe deplin inconveniențele legate de acest aspect, prin urmare, facem apel la participanții traficului transfrontalier de a manifesta solicitudine în raport cu cerințele legale ale inspectorilor de frontieră și de a conforma măsurilor de asigurare a securității naționale.

 

Noutăţi

23/08/2021 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova participă la exercițiul antitero „Caspian Antitero - 2021”, desfășurat în perioada 23 august - 1 septembrie curent. Evenimentul a reunit serviciile speciale și autoritățile de profil din 8 țări ale CSI. În timpul exercițiului comun, statele...Read more
10/06/2021 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate continuă întâlnirile cu diverși reprezentanți ai societății în vederea promovării culturii de securitate la obiectivele infrastructurii critice naționale. Atenție sporită este acordată asigurării securității în locurile de aglomerare în masă...Read more
03/06/2021 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate și compania aeriană „Air Moldova” continuă dezvoltarea și consolidarea parteneriatului în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Astfel, ofițerii Centrului Antiterorist și Detașamentului cu Destinație Specială „Alfa” din cadrul...Read more
20/05/2021 | Noutăţi
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova continuă șirul de activități pe platforma de dialog la nivel naţional cu generația tânără. În cadrul întâlnirii de astăzi, 20 mai curent, profesorii Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei”, precum și...Read more
30/04/2021 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate a desfășurat, în data de 30 aprilie curent, activități didactice în cadrul modulului „Probleme actuale ale securității naționale”, organizat de către Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. Ofițerii de informații au susținut în fata audienților cursului...Read more