A A A

Sporirea capacităților de reacție în cazul amenințărilor teroriste

În urma atentatelor din Franța, dar și în contextul crizei migraționale, au fost intensificate măsurile de prevenire și combatere a terorismului, inclusiv în Republica Moldova. La nivel national, autoritatea împuternicită de a desfăşura nemijlocit măsuri de prevenire, depistare şi contracarare a manifestărilor teroriste este Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS). Totodată, pe acest palier, SIS-ul este sprijinit şi de către alte autorităţi precum Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Ministerul Apărării, Ministerul Justiției etc.

Poliției de Frontieră, ca structură integrantă a MAI, i-au fost conferite prin lege atribuțiile de asigurare a securității transfrontaliere și aeronautice. Prin urmare, tragicele evenimente din capitala franceză care au alertat întreg mapamondul, au generat necesitatea stringentă de a spori măsurile de control și securitate la traversarea frontierei de stat.

În eforturile de diminuare a gradului de risc terorist, polițiștii de frontieră sunt asistați de către reprezentanții SIS, cu care sunt efectuate schimburi permanente de date şi informaţii operative cu privire la entităţi ce ar putea avea tangenţă la acţiuni teroriste, analize de risc privind securitatea regională, precum și potenţiali factori de destabilizare.

În context, Poliția de Frontieră desfășoară sesiuni de instruire cu genericul ”Profilul teroristului călător”, curs organizat de către Direcția pregătire profesională, în comun cu experții Centrului Antiterorist al SIS. În cadrul întrevederilor, reprezentanții subdiviziunilor autorității de frontieră vor fi familiarizați cu metodologiile de depistare a elementelor teroriste, precum și cu algoritmii de reacție și intervenție în cazurile de anihilare a acestora.

De asemenea, ținem să menționăm că Poliția de Frontieră conștientizează pe deplin inconveniențele legate de acest aspect, prin urmare, facem apel la participanții traficului transfrontalier de a manifesta solicitudine în raport cu cerințele legale ale inspectorilor de frontieră și de a conforma măsurilor de asigurare a securității naționale.

 

Noutăţi

12/10/2023 | Noutăţi
Oficiali ai instituțiilor guvernamentale împreună cu reprezentanți ai sectorului privat au purtat un dialog strategic cu scopul de a consolida acțiunile de securitate aplicate infrastructurii critice din Republica Moldova. Reuniunea părților a fost organizată de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate...Read more
Adăugat în:
26/10/2022 | Noutăţi
Programul Național de consolidare și realizare a măsurilor de protecție antiteroristă a obiectivelor infrastructurii critice pentru anii 2022-2026 a fost aprobat de către Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Urmare a situației regionale tensionate și a creșterii pericolelor în...Read more
Adăugat în:
26/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în scopul realizării eficiente a complexului de măsuri de asigurare și menținere a funcționalității și integrității obiectivelor infrastructurii critice în caz de eventuale acte teroriste sau altor infracțiuni cu caracter terorist pe teritoriul...Read more
Adăugat în:
22/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova vine cu un avertisment pentru operatorii obiectivelor infrastructurii critice naționale în legătură cu unele riscuri de securitate cibernetică la nivel regional și internațional. Evoluția informațiilor indică faptul că anumiți actori statali...Read more
Adăugat în:
15/04/2022 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al SIS notifică autoritățile și structurile competente în domeniul securității aeronautice, aeroporturile situate pe teritoriul Republicii Moldova, agenții aeronautici, operatorii aeroportuari, operatorii aerieni înregistrați în Republica Moldova, furnizorii de servicii de navigație...Read more
Adăugat în: