A A A

Nivelul moderat

Nivelul moderat este stabilit în cazul în care analiza informațiilor obținute de CAT al SIS al RM și evenimentele recente indică existența premiselor de dezvoltare a unor factori de risc, care, în consecință, pot provoca comiterea atentatelor teroriste.

 

În cazul instituirii acestui nivel de alertă teroristă, pe lângă acţiunile indicate în cazul nivelului albastru, suplimentar se recomandă:

1. Renunțați, după posibilitate, la vizitarea locurilor de aglomerare în masă a populației.

2. În cazul aflării în stradă și în transportul public, să aveţi asupra sa actele de identitate și să le prezentați la prima solicitare a angajaților organelor de drept.

3. În cazul aflării în clădirile publice (centre comerciale, gări auto și feroviare, aeroport etc.), atrageți atenția la amplasarea ieșirilor de rezervă și indicatorii căilor de evacuare în timpul incendiilor sau altor situații de criză.

4. Atrageți atenția la apariția persoanelor și automobilelor suspecte în zonele limitrofe teritoriilor de amplasare a caselor de locuit.

5. Discutaţi în familie planul de acțiuni în cazul unor situații excepționale:

- explicaţi copiilor regulile de comportament în transportul public şi în stradă.


*******

Măsurile întreprinse în caz de nivel scăzut 
de alertă teroristă

             11. În cazul nivelului scăzut de alertă teroristă (cod albastru), autoritățile cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, în limitele competențelor, întreprind următoarele măsuri:
             1) acumulează, evaluează și verifică informații și date cu privire la riscurile teroriste;
             2) lichidează și diminuează acțiunea factorilor care provoacă apariția și răspîndirea ideologiilor cu caracter extremist-terorist;
             3) desfășoară activități de profilaxie;
             4) perfecționează bazele juridice și organizaționale de luptă împotriva terorismului;
             5) elaborează și implementează metode și instrumente noi de luptă împotriva terorismului;
             6) desfășoară acțiuni de informare și sensibilizare a populației despre pericolele și amenințările teroriste, precum și despre regulile de comportament în situații de criză teroristă;
             7) formează opinia publică în scopul promovării politicii de stat în domeniul prevenirii și combaterii terorismului;
             8) dezvoltă cooperarea internațională pe palierul prevenirii și combaterii terorismului.


Măsurile întreprinse în caz de nivel moderat 
de alertă teroristă

             13. În cazul instituirii nivelului moderat de alertă teroristă (cod galben), autoritățile cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, în limitele competențelor, întreprind toate acțiunile prevăzute la nivelul scăzut (punctul 11), suplimentar înfăptuind următoarele măsuri:
             1) își concentrează eforturile în vederea descurajării, depistării și prevenirii situațiilor ce pot provoca un pericol terorist;
             2) amplifică măsurile de control și asigurare a ordinii publice la punctele de trecere a frontierei de stat, aeroporturi, gările feroviare și auto, la obiective de aglomerare în masă a populației;
             3) verifică starea și nivelul de asigurare a protecției fizice și sporesc măsurile de pază la obiectivele de infrastructură critică din gestiune, în vederea depistării și prevenirii unor eventuale situații de criză teroristă;
             4) intensifică măsurile de verificare și asigurare a ordinii publice în locurile de aglomerare a populației, în cadrul manifestărilor în masă, al evenimentelor culturale, sportive, în vederea depistării eventualelor indici și situații de risc (dispozitive explozive, persoane cu comportament suspect sau violent etc.);
             5) desfășoară instruiri suplimentare pentru angajați, care sînt antrenați în acțiunile de ocrotire a normelor de drept și pentru personalul din cadrul obiectivelor care pot deveni ținte pentru atacuri teroriste;
             6) verifică nivelul de pregătire a forțelor și mijloacelor care pot fi antrenate în procedeele de reacționare în situații de criză teroristă și lichidarea consecințelor acesteia.


 

Sistemului național de alertă teroristă (în continuare – SNAT) reprezintă un mecanism de înștiințare și informare a populației despre eventuale pericole teroriste, de organizare și coordonare a acțiunilor de prevenire și descurajare a terorismului, în funcție de gradarea situației de securitate în țară.

 

SNAT se bazează pe principiul responsabilității individuale: fiecare persoană fizică sau juridică, în mod particular, este obligată să țină cont de pericolul existent și să întreprindă măsurile necesare prevăzute de Legea nr. 120/2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului.


 


12/5000
Abonează-te la