A A A

Nivelul scăzut

Nivelul scăzut este stabilit în cazul în care informațiile acumulate de CAT al SIS al RM denotă existența unui risc scăzut de producere a unor acțiuni teroriste.

La instituirea nivelului scăzut de alertă teroristă, se recomandă:

1. În cazul aflării în stradă, în locuri de aglomerare în masă a populației sau în transportul public, să fiţi precauţi şi să atrageţi atenția asupra:

a. aspectului exterior şi comportamentului persoanelor suspecte:

- persoana este îmbrăcată în vestimentație care nu corespunde anotimpului sau se creează impresia că sub haine ar avea obiecte ascunse;

- persoana manifestă nervozitate, stare de încordare psihică, întreprinde măsuri de precauție nefondate, încearcă să evite camerele de supraveghere şi contacte cu reprezentanții organelor de poliție etc.;

b. automobilelor părăsite:

- staționarea îndelungată şi nejustificată în curtea sectoarelor locative, în apropierea obiectivelor de mare aglomerare a automobilelor suspecte (fără numere de înmatriculare, cu portbagaje supraîncărcate etc);

c. obiectelor suspecte:

- saci, genți, rucsacuri lăsate fără supraveghere, cutii, din care se observă fire electrice, dispozitive mecanice etc. Exteriorul obiectului poate să nu corespundă destinaţiei sale directe şi ar putea conţine elemente explozive şi/sau ar putea crea pericol de contaminare toxică, biologică sau radioactivă. La depistarea unor asemenea obiecte, evitaţi apropierea de acestea, atingerea, despachetarea sau mișcarea lor din loc;

d. propunerilor unui câștig solid pentru servicii neînsemnate:

- conducerea unui automobil sau transportarea/livrarea unui pachet/colet pe o anumită adresă.

2. Informați imediat organele de ocrotire a normelor de drept despre orice situație suspectă.

3. Acordați suport organelor de drept, la solicitarea reprezentanţilor acestora.

4. Manifestaţi toleranță și înțelegere față de atenția sporită a angajaților organelor de drept în asigurarea ordinii publice.

5. Refuzați primirea de la persoane necunoscute a pachetelor, coletelor și altor obiecte suspecte pentru păstrare, chiar pentru timp scurt, precum și în scopul transportării acestora.

6. Discutați în familie despre regulile de securitate şi acțiunile ce urmează a fi întreprinse în diverse situații:

- Asiguraţi-vă că copii cunosc adresa de domiciliu şi numerele de contact ale părinţilor şi rudelor apropiate/persoanelor de încredere/serviciilor de urgență;

- Stabiliţi din timp locurile de întâlnire în cazul imposibilităţii de a contacta telefonic;

7. Fiţi la curent cu evenimentele desfășurate în ţară:

a. urmăriţi noutățile difuzate în mijloacele de comunicare în masă;

b. urmaţi recomandările autorităților în situații de criză.

There is currently no content classified with this term.


12/5000
Abonează-te la