A A A

Activităţi comune de instruire şi pregătire SIS - Agenția Națională a Penitenciarelor

Prevenirea proceselor de radicalizare și propagare a ideologiilor radicale în rândul deținuților, precum şi aspecte ale evoluţiei fenomenului terorist au constituit subiectele instruirilor organizate de către ofiţerii Centrului Antiterorist al SIS destinate colaboratorilor Detașamentului cu Destinație Specială „Pantera” al Agenției Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției.

 

În cadrul sesiunii de instruire au fost puse în discuţie mecanismele naționale de interacțiune dintre organele de forță în situații de criză teroristă, sarcinile și atribuțiile compartimentelor operaționale în timpul operațiilor antiteroriste şi acțiunile autorităților în dependență de nivelul de alertă teroristă.

 

La fel, şedinţele teoretice şi practice au contribuit la perfecţionarea competenţelor angajaţilor sistemului administraţiei penitenciare, familiarizarea efectivului cu noile tendințe în evoluția fenomenului terorist, experiența altor state în prevenirea proceselor de radicalizare și/sau propagare a ideologiilor radicale printre deținuți, precum şi la schimbul de informaţii relevante pentru activitatea profesională a părților implicate.

 

Instruirile sunt parte a proiectului Centrului Antiterorist al SIS preconizat pentru anul 2020 ce prevede dezvoltarea și perfecționarea capacităților naționale de luptă împotriva manifestărilor extremist-teroriste. De asemenea, desfăşurarea unor astfel de evenimente permite stabilirea unor contacte directe în vederea dezvoltării viitoarelor colaborări inter-instituţionale.

Noutăţi

26/10/2022 | Noutăţi
Programul Național de consolidare și realizare a măsurilor de protecție antiteroristă a obiectivelor infrastructurii critice pentru anii 2022-2026 a fost aprobat de către Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Urmare a situației regionale tensionate și a creșterii pericolelor în...Read more
26/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în scopul realizării eficiente a complexului de măsuri de asigurare și menținere a funcționalității și integrității obiectivelor infrastructurii critice în caz de eventuale acte teroriste sau altor infracțiuni cu caracter terorist pe teritoriul...Read more
22/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova vine cu un avertisment pentru operatorii obiectivelor infrastructurii critice naționale în legătură cu unele riscuri de securitate cibernetică la nivel regional și internațional. Evoluția informațiilor indică faptul că anumiți actori statali...Read more
15/04/2022 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al SIS notifică autoritățile și structurile competente în domeniul securității aeronautice, aeroporturile situate pe teritoriul Republicii Moldova, agenții aeronautici, operatorii aeroportuari, operatorii aerieni înregistrați în Republica Moldova, furnizorii de servicii de navigație...Read more
08/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova notifică operatorii (ministerele, alte autorități sau instituții publice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au în gestiunea lor obiective incluse în Nomenclatorul naţional al...Read more