A A A

Recomandări instructiv-practice privind comportamentul în caz de pericol terorist

CUM VĂ CONVINGEŢI CĂ ESTE VORBA DE UN EVENTUAL ACT TERORIST?

 

Orice atentat terorist înainte de a fi efectuat, trece prin faza de pregătire.  Cunoaşterea indicilor ce denotă pregătirea acestuia, vă vor face mai vigilenţi şi va contribui la prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de un eventual act de terorism:

1.    

Fotografierea sau filmarea obiectivelor de importanţă strategică sau de aglomerare în masă;

2.    

Staţionarea îndelungată şi nejustificată a unor autoturisme în apropierea instituţiei de învăţămînt, în curtea casei;

3.    

Apariţia persoanelor suspecte care manifestă interes faţă de instituţia de învăţămînt (regimul de lucru, paza, numărul de elevi, amplasarea claselor,

etc.);

4.    

Descărcarea de către persoane suspecte a unor materiale, recipiente din unităţile de transport şi plasarea lor la nivelele subterane ale edificiilor;

5.    

Prezenţa asupra unor persoane a obiectelor ascunse sub vestimentaţie;

6.    

Exprimarea intenţiilor de efectuare a atentatului terorist/diversionist;

7.    

Propunerea unui cîştig solid pentru servicii neînsemnate (conducerea unui automobil  sau transportarea unui pachet pe o anumită adresă).

 

DACĂ AŢI DEPISTAT UN OBIECT SUSPECT

Se recomandă:

1.Să informaţi în regim de urgenţă:

-profesorul, directorul, paza (în instituţiile de învăţămînt), -şoferul, conductorul, taxatorul (în transport).

2.    

Să păstraţi distanţa de 50-100 metri (în spaţii deschise sau clădiri) de la obiectul suspect şi să restricţionaţi accesul altor persoane; 

3.    

Să oferiţi organelor competente informaţiile de care dispuneţi cu privire la amplasarea obiectului suspect.

Se interzice:

1.    

Să stabiliţi contactul fizic cu acesta, deoarece ar putea conţine elemente explozive şi/sau ar putea crea pericol de contaminare toxică, biologică sau radioactivă. 

2.    

Să-l puneţi în funcţiune, să-i modificaţi poziţia şi  deplasarea în spaţiu;

3.    

Să plasaţi obiectul necunoscut în buzunar sau servietă sau să să-l extrageţi din ambalajul în care se află;

4.    

Să-l aruncaţi în bazinele acvatice sau în sistemul de canalizare;

5.    

Să neutralizaţi de sine stătător obiectul suspect;

6.    

Să conectaţi aparatele de telefonie mobilă şi staţiile radio în apropierea obiectelor suspecte.

 

CUM AŢI PUTEA IDENTIFICA UN EVENTUAL TERORIST?

 

Aflîndu-vă în transport şi în locurile de aglomerare în masă atrageţi atenţia asupra persoanelor suspecte care:

1.    

încearcă să se contopească cu grupuri de oameni de care se deosebesc evident;

2.    

evită să nimerească în vizorul colaboratorilor de poliţie, securitate, militarilor, serviciilor de pază;

3.    

sînt precauţi cu genţile lor, le strîng în braţe, le pipăie sau dispun de bagaje mari, verificîndu-le, după posibilitate;

4.    

poartă haine necorespunzătoare timpului (îndeosebi, vara);

5.    

îşi aranjează, îşi pipăie periodic hainele;

6.    

evită să privească în ochi;

7.    

se ascund de sistemele video de supraveghere (îşi ascund faţa, merg în urma persoanelor mai înalte ş.a.);

8.    

manifestă interes neîntemeiat faţă de obiectivele de importanţă vitală şi de aglomeraţie în masă, regimul de lucru al acestora ş.a.;

9.    

parchează unităţile de transport cu portbagajele încărcate în apropierea obiectivelor de importanţă majoră sau de aglomeraţie în masă;

10.

lasă bagaje sau alte obiecte personale fără supraveghere în locurile de aglomeraţie în masă, transportul public etc.

 

Dacă aţi identificat o astfel de persoană, memorizaţi după posibilitate trăsăturile acesteia şi încercaţi, pe neobservate, să părăsiţi zona de pericol pentru a anunţa organele de drept.

 

DACĂ AŢI FOST LUAŢI ÎN CALITATE DE OSTATIC:

În cazul luării ca ostatic, urmează a fi întreprinse următoarele măsuri:

1.    

Anunţarea imediată a organelor abilitate în combaterea terorismului, a altor organe de drept.

2.    

Evitarea opunerii de rezistenţă şi a situaţiilor de contradicţie. În rîndul ostaticilor, ar putea fi complici ai teroriştilor disponibili să aplice armele de foc sau să pună în funcţiune dispozitive explozive;

3.    

Evitarea stării de panică pentru a nu provoca teroriştii la acţiuni nechibzuite şi păstrarea calmului, pînă la finalizarea negocierilor.

4.    

Executarea cerinţelor teroriştilor, dacă ele nu cauzează prejudicii vieţii şi sănătăţii ostaticilor;

5.    

Evitarea aruncării obiectelor de primă necesitate din posesie (medicamente, apă, hrană, ochelari etc.);

6.    

Acumularea, memorizarea informaţiilor detaliate despre terorişti (numărul teroriştilor, portretul verbal şi alte date ce ar prezenta interes pentru organele de drept), în scopul facilitării ulterioarelor acţiuni de investigaţie (urmărire penală);

7.    

Îndepărtarea de la geamuri, acordînd lunetiştilor posibilitatea de ţintire,  culcarea pe podea, ascunderea, păstrarea stării de imobilitate, pînă la eliberarea finală. Se interzice deplasarea rapidă în direcţia persoanelor care participă la operaţia antiteroristă şi luarea în mînă a armei ce aparţine teroriştilor, pentru a nu se admite confundarea cu teroriştii;

8.    

Executarea tuturor dispoziţiilor în conformitate cu indicaţiile conducerii grupului operativ şi părăsirea imediată a încăperii, existînd eventualitatea declanşării unei explozii;

9.    

Comunicarea ulterioară a datelor de identitate organelor de drept (902).

 

AFLÎNDU-VĂ PESTE HOTARELE ŢĂRII ÎN CAZ DE PERICOL TERORIST LUAŢI ÎN CONSIDERAŢIE URMĂTOARELE RECOMANDĂRI:

1.    

Înainte de a pleca peste hotare, precizaţi telefoanele de contact şi adresa Ambasadei sau Consulatului RM din ţara respectivă.

2.    

Nu încălcaţi legislaţia şi nu vă implicaţi în  activităţi ilicite, evitaţi persoanele suspecte. 

3.    

Respectaţi regimul de şedere şi limitele de valabilitate ale vizei sau permisului de şedere asigurîndu-vă că sunt valabile şi nu prezintă suspiciuni.

 

În caz de alertă sau act terorist sunteţi obligaţi:

1.    

Să informaţi în regim de urgenţă organele abilitate în combaterea terorismului din ţara respectivă, poliţia locală precizînd datele personale şi să le oferiţi toate informaţiile şi datele de care dispuneţi cu privire la situaţia creată;

2.    

Să anunţaţi urgent Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova din ţara respectivă despre locul aflării şi circumstanţele evenimentului produs, întru primirea asistenţei necesare în caz de traume.

 

Aflîndu-vă în metrou:

1.    

Atrageţi atenţie obiectelor suspecte abandonate (genţi, pachete, cutii ). La depistarea acestora păstraţi distanţa şi anunţaţi urgent poliţia, conducătorul trenului şi colaboratorii metroului; 

2.    

Dacă există posibilitate, alegeţi pentru călătorie locurile din mijlocul trenului, deoarece, în caz de accident, ele suferă cele mai puţine deteriorări;

3.    

În cazul în care s-a produs explozia şi trenul s-a oprit în tunel ţineţi cont de următoarele reguli:

evitaţi starea de panică; 

deschideţi uşa vagonului, însă nici într-un caz nu părăsiţi imediat locul atentatului;

-evacuarea se face numai după deconectarea şinei de contact şi anunţul conducătorului de tren despre direcţia de deplasare a mijlocului de transport;

-evitaţi contactul cu elementele de metal ale vagoanelor;

-dacă vă permit circumstanţele, aşteptaţi echipa de salvare;  

-dacă vagoanele, tunelul sau peronul de aşteptare sunt în fum, acoperiţi organele respiratorii şi culcaţi-vă la podea pentru a evita asfixia;

4.    

Aşteptînd trenul, nu staţi la marginea platformei, ci la perete sau lîngă coloanele staţiei (pînă la deschiderea uşilor trenului);

5.    

Dacă din neatenţie aţi nimerit pe şine şi nu aveţi posibilitate să urcaţi pe platformă, solicitaţi de urgenţă ajutorul pasagerilor de pe peron sau rămîneţi nemişcaţi între şine, în poziţie culcată pînă va trece trenul;

6.    

Apropiaţi-vă de uşile vagonului doar după staţionarea trenului şi ieşirea pasagerilor.

Noi nu avem dreptul să rămînem indiferenţi faţă de flagelul terorist, sperînd că acesta ne va trece cu vederea, or, ignorarea pericolului sau neparticiparea la politica naţională antiteroristă înseamnă tolerarea acestui fenomen.

 

 

Nu întreprindeți acțiuni care ar putea alerta nejustificat autoritățile!!! 

Noutăţi

26/10/2022 | Noutăţi
Programul Național de consolidare și realizare a măsurilor de protecție antiteroristă a obiectivelor infrastructurii critice pentru anii 2022-2026 a fost aprobat de către Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Urmare a situației regionale tensionate și a creșterii pericolelor în...Read more
26/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în scopul realizării eficiente a complexului de măsuri de asigurare și menținere a funcționalității și integrității obiectivelor infrastructurii critice în caz de eventuale acte teroriste sau altor infracțiuni cu caracter terorist pe teritoriul...Read more
22/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova vine cu un avertisment pentru operatorii obiectivelor infrastructurii critice naționale în legătură cu unele riscuri de securitate cibernetică la nivel regional și internațional. Evoluția informațiilor indică faptul că anumiți actori statali...Read more
15/04/2022 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al SIS notifică autoritățile și structurile competente în domeniul securității aeronautice, aeroporturile situate pe teritoriul Republicii Moldova, agenții aeronautici, operatorii aeroportuari, operatorii aerieni înregistrați în Republica Moldova, furnizorii de servicii de navigație...Read more
08/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova notifică operatorii (ministerele, alte autorități sau instituții publice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au în gestiunea lor obiective incluse în Nomenclatorul naţional al...Read more