A A A

Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova aniversează 10 ani de activitate

Centrul Antiterorist al SIS a fost creat la 13 noiembrie 2006, prin Hotărârea Guvernului Nr. 1295 şi în temeiul Legii cu privire la combaterea terorismului. Centrul este autoritatea publică abilitată cu atribuţii de desfăşurare nemijlocită a activităţii de prevenire şi combatere a terorismului, coordonare şi dirijare a măsurilor desfăşurate în domeniu de către autorităţile publice competente.

 

Centrul Antiterorist îşi concentrează eforturile pe trei direcţii principale, cum ar fi: asigurarea cadrului juridic al activităţii de prevenire şi combatere a terorismului, culegerea, colectarea şi realizarea informaţiilor de interes, analiza şi valorificarea datelor despre starea, dinamica şi tendinţele extinderii terorismului şi altor manifestări violente de extremism.

 

Anul 2016 este unul determinant în vederea operaţionalizării Centrului Antiterorist, unitatea fiind restructurată pe palierul informativ-operativ, ceea ce permite coordonarea în mod direct a complexului de măsuri speciale de investigaţii cu celulele analitice şi de coordonare inter-instituţională atât din Republica Moldova, cât şi din străinătate.

 

În cei 10 ani de existenţă, Centrul Antiterorist a reuşit să-şi scrie propria istorie, remarcându-se prin realizările şi succesele obţinute pe palierul de activitate, precum şi prin stabilirea relaţiilor pragmatice de cooperare cu instituţiile şi organizaţiile partenere străine. Un aspect important în activitatea Centrului îl constituie promovarea culturii de securitate în societate, conştientizarea riscurilor şi ameninţărilor teroriste de către fiecare cetăţean, şi implicarea societăţii în asigurarea securităţii naţionale.

 

Astfel, au fost realizate un şir de operaţiuni speciale la nivel naţional şi regional pe profil de terorism internaţional, cu scopul de a contracara pătrunderea şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldova a entităţilor teroriste internaţionale. La fel, au fost depuse eforturi pentru a preveni eventualele riscuri de pătrundere a elementelor teroriste în spaţiul Uniunii Europene, prin tranzitarea R. Moldova, precum şi sedimentarea celulelor teroriste pe teritoriul ţării.

 

Doar în anul curent, Serviciul de Informaţii şi Securitate, de comun cu Procuratura Generală, a reţinut circa 10 mercenari, care, ulterior, au fost condamnaţi pe teritoriul R. Moldova, persoanele fiind implicate în acţiunile de luptă din sud-estul Ucrainei, inclusiv realizau activități de sprijin material și propagandă în favoarea așa-numitelor formațiuni „lnr” și „dnr”.

 

De asemenea, au fost reținuţi și expulzaţi mai mulţi cetățeni străini aflați pe teritoriul Republicii Moldova, precum și cetățeni moldoveni, implicați în activităţi ilegale, inclusiv violente – huliganism agravat, trafic de droguri etc. În cadrul măsurilor de investigaţie, la aceştia au fost depistate și ridicate arme și literatură religioasă, care denotă indici de radicalizare. Totodată, au fost reținuți doi cetățeni străini și un cetățean al Republicii Moldova, care desfășurau activități infracţionale, prin justificarea publică a terorismului și propagandă în favoarea organizațiilor teroriste internaționale.

 

În cei 10 ani de activitate, Centrul are stabilite relaţii de comunicare şi cooperare cu circa 30 de servicii speciale şi organizaţii internaţionale în domeniul antiterorist, generând schimburi de informaţii şi participare la formule de cooperare multilaterală.

 

La nivel naţional, Centrul Antiterorist are o colaborare bună cu autorităţile publice cu competenţe în domeniu, iar desfăşurarea măsurilor teoretice şi aplicativ-practice au ca obiectiv optimizarea capacităţilor operaţionale şi de management ale entităţilor specializate în cadrul măsurilor specifice de intervenţie contrateroristă, precum şi impulsionarea relaţiilor de cooperare la nivel interdepartamental, pentru gestionarea situaţiilor de criză.Din 2007 până în prezent, pe teritoriul ţării, au fost organizate 8 exerciţii antiteroriste.

 

Totodată, Centrul a participat la organizarea, pregătirea şi desfăşurarea a circa 30 de măsuri practice, exerciţii antiteroriste naţionale şi internaţionale, cursuri de instruire şi antrenamente, implicarea a peste 3000 de reprezentanţi din cadrul MAI, MJ, MA, SPPS, MTID, MTIC, MAEIE, MS, SV, PG, ÎS „MoldATSA”, ÎS „AIC”, CAS „AIR Moldova”, ANRANR, MAIA, CNA etc..

 

Una din principalele priorităţi din activitatea Centrului Antiterorist o constituie consolidarea dialogului cu societatea civilă. Cultivarea şi promovarea valorilor naţionale, cum ar fi patriotismul, conştiinţa civică şi vigilenţa, reprezintă piloni de bază pentru dezvoltarea culturii de securitate în societate. Nici un stat nu mai deţine monopolul exclusiv al asigurării securităţii naţionale, această funcţie importantă fiind partajată între autorităţile publice şi societatea civilă, prin respingerea ideologiilor extremist-teroriste, prin implicarea şi participarea fiecărui cetăţean la asigurarea ordinii publice, a securităţii şi a păcii în societatea în care trăieşte.

 

Odată cu antrenarea cetăţenilor în lupta contra terorismului, prin informarea corectă şi la timp al acestora de către Serviciului de Informaţii şi Securitate, va deveni posibilă edificarea unei culturi de securitate autentice, şi în final, a unui veritabil sentiment de securitate şi siguranţă pentru persoană, societate şi stat.

Noutăţi

16/10/2020 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate a elaborat un nou Ghid privind „Protecția antiteroristă a infrastructurii critice”. Scopul îndrumarului este de a susține măsurile de asigurare a securității cetățenilor și de a preveni vulnerabilitățile obiectivelor protejate. Prin acest...Read more
12/10/2020 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate a desfășurat o serie de instruiri pentru angajații Inspectoratului General de Carabinieri al MAI. Participanții au fost familiarizați cu tematici antiteroriste, în special cu tacticile și metodele aplicate de entitățile radicale, procedeele de...Read more
07/10/2020 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al SIS în comun cu Agenția pentru Supraveghere Tehnică au realizat controale inopinate mai multor agenți economici licențiați pentru desfășurarea importului, depozitării materialelor explozibile şi efectuării lucrărilor cu explozibilul de uz civil. În urma verificărilor petrecute pe...Read more
23/09/2020 | Noutăţi
O locuitoare a capitalei a fost reținută de către Serviciul de Informații și Securitate, de comun cu Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Ciocana și Inspectoratul de Poliție Ciocana, pentru pregătire de omor intenționat, din interes material, la comandă. Femeia a intrat în vizorul SIS, după ce s-a...Read more
22/09/2020 | Noutăţi
Încă un lot de muniții de artilerie a fost depistat de către ofițerii Centrului Antiterorist al SIS. De această dată, obuzele din timpul celui de-al Doilea Război Mondial au fost identificate la o adâncime superficială, pe un teren agricol, în preajma satului Delacău, raionul Anenii Noi. Urmare a celor...Read more