A A A

Centrul antiterorist al SIS a împlinit 5 ani

Evoluţia fenomenului terorist, care a degenerat în una dintre cele mai reprezentative şi grave ameninţări la adresa securităţii naţionale şi internaţionale, a rezultat în revizuirea de către comunitatea mondială a întregii politici de securitate. În acest context, Republica Moldova, făcînd parte din coaliţia antiteroristă internaţională, îşi aduce contribuţia sa la edificarea, asigurarea şi întărirea arhitecturii de securitate la nivel regional. 
Realizînd imperativul combaterii terorismului, ţara noastră promovează o politică antiteroristă proprie. Întru prevenirea şi neadmiterea manifestărilor de terorism, Serviciul de Informaţii şi Securitate monitorizează permanent situaţia din ţară, de la hotarele ei, precum şi cea din regiune, pentru a nu permite şi a preveni apariţia unor pericole şi riscuri. 

 

În acest scop, la 13 noiembrie 2006, prin Hotărîrea Guvernului nr. 1295 şi în temeiul Legii cu privire la combaterea terorismului, în cadrul Serviciului a fost creat Centrul Antiterorist - organ responsabil de coordonarea tehnică a măsurilor de prevenire şi combatere a terorismului, desfăşurate de către autorităţile publice competente. 

 

Centrul antiterorist este deja o subunitate cu istoria sa, cu realizări în procesul de coordonare a politicii antiteroriste naţionale, cooperare cu instituţiile şi organizaţiile similare internaţionale, desfăşurare a exerciţiilor antiteroriste naţionale şi internaţionale şi promovare a culturii de securitate în societate. 

 

Colaboratorii Centrului sistematic analizează starea, dinamica şi tendinţele extinderii fenomenului terorist, manifestărilor de extremism, acumulînd date despre organizaţiile teroriste internaţionale şi factorii de risc la adresa securităţii naţionale. În baza materialelor acumulate şi informaţiilor parvenite din partea serviciilor speciale partenere, Centrul trimestrial editează Buletine informative destinate lucrătorilor organelor securităţii statului şi serviciilor speciale, autorităţilor naţionale abilitate cu prevenirea şi combaterea terorismului, cadrelor didactice şi studenţilor instituţiilor superioare de învăţămînt de profil, care se ocupă de contracararea fenomenului terorist şi altor manifestări ale extremismului. 

 

Analiza datelor din posesie denotă, că Moldova nu este privită în calitate de ţintă pentru comiterea atacurilor teroriste, iar pe teritoriul ţării n-au fost înregistrate formaţiuni teroriste, emisari sau activişti ai acestora, terorismul manifestîndu-se doar sub formă de ameninţare. În acest context, Centrul continuă dezvoltarea unui sistem naţional menit să preîntîmpine posibilele atacuri cu tentă teroristă, accentul fiind plasat pe acţiunile de profilaxie, perfecţionarea mecanismelor de intervenire antiteroristă şi ajustarea legislaţiei naţionale la normele internaţionale şi europene. 

 

Printre aceste măsuri o deosebită atenţie i se acordă interdicţiei intrării pe teritoriul ţării a persoanelor bănuite de apartenenţă la grupări extremist-teroriste sau a simpatizanţilor acestora. În vederea realizării acestui obiectiv, Centrul Antiterorist al SIS periodic reînnoieşte listele persoanelor şi entităţilor şi grupurilor implicate în activităţi teroriste. Listele respective sunt întocmite în baza listelor consolidate, instituite prin Rezoluţia ONU 1267, 1988, 1989 şi Poziţia Comună 2001/931/PESC a Consiliului Uniunii Europene. 

 

În anul 2008, a fost lansată pagina oficială a Centrului Antiterorist al SIS www.antiteror.sis.md, unde este oglindită activitatea cotidiană a subunităţii, colaborarea internaţională cu structurile şi organizaţiile străine de profil, informaţii depline privind baza legislativă şi politica naţională în domeniul contracarării fenomenului terorist, etc. 

 

În cei 5 ani de la înfiinţare, Centrul se poate mîndri cu stabilirea relaţiilor de cooperare cu serviciile speciale ale Belorusiei, Federaţiei Ruse, Franţei, României, SUA, Ucrainei, etc., cu organizaţiile internaţionale: Centrul Antiterorist al CSI, SECI GUAM, OSCE, UNDP (ONU), NATO, CODEXTER. 

 

La nivel naţional CAT colaborează activ cu autorităţile publice competente, în vederea realizării măsurilor practice de politică antiteroristă. Astfel, începînd cu anul 2007 pe teritoriul ţării au fost organizate exerciţii antiteroriste (Forţele Unite 2007 şi 2008, Forţele Speciale 2010). Scopul acestor măsuri practice a constat în verificarea capacităţilor de reacţie şi ripostă ale autorităţilor abilitate, evaluarea nivelului de coordonare şi interacţiune dintre organele de forţă şi depistarea lacunelor în politica naţională antiteroristă. 

 

În astfel de măsuri au fost antrenate Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei (Departamentul instituţiilor penitenciare), Ministerul Apărării, SPPS şi alte autorităţi. Pe lîngă aceasta, CAT de comun cu alte subdiviziuni ale Serviciului participă periodic la exerciţii antiteroriste internaţionale în scopul perfecţionării mecanismelor de interacţiune la nivel regional în situaţii de criză. 

 

Pe lîngă măsurile practice Centrul Antiterorist acordă o mare atenţie consolidării dialogului cu societatea civilă. Propagarea şi promovarea în societate a valorilor posibil mai puţin apreciate astăzi, cum ar fi patriotismul, conştiinţa civică şi vigilenţa sunt pîrghii importante în procesul cultivării la populaţie a culturii de securitate cu caracter participativ şi sentimentului de respingere a ideologiilor extremist-teroriste. Odată cu antrenarea cetăţenilor în lupta pentru demascarea terorismului, informarea corectă şi la timp a acestora de către Serviciul de Informaţii şi Securitate, va deveni posibilă edificarea unei autentice culturi de securitate în ţară. 

Şef-adjunct al Centrului antiterorist al SIS 
Iulian CARAMAN

Noutăţi

16/10/2020 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate a elaborat un nou Ghid privind „Protecția antiteroristă a infrastructurii critice”. Scopul îndrumarului este de a susține măsurile de asigurare a securității cetățenilor și de a preveni vulnerabilitățile obiectivelor protejate. Prin acest...Read more
12/10/2020 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate a desfășurat o serie de instruiri pentru angajații Inspectoratului General de Carabinieri al MAI. Participanții au fost familiarizați cu tematici antiteroriste, în special cu tacticile și metodele aplicate de entitățile radicale, procedeele de...Read more
07/10/2020 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al SIS în comun cu Agenția pentru Supraveghere Tehnică au realizat controale inopinate mai multor agenți economici licențiați pentru desfășurarea importului, depozitării materialelor explozibile şi efectuării lucrărilor cu explozibilul de uz civil. În urma verificărilor petrecute pe...Read more
23/09/2020 | Noutăţi
O locuitoare a capitalei a fost reținută de către Serviciul de Informații și Securitate, de comun cu Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Ciocana și Inspectoratul de Poliție Ciocana, pentru pregătire de omor intenționat, din interes material, la comandă. Femeia a intrat în vizorul SIS, după ce s-a...Read more
22/09/2020 | Noutăţi
Încă un lot de muniții de artilerie a fost depistat de către ofițerii Centrului Antiterorist al SIS. De această dată, obuzele din timpul celui de-al Doilea Război Mondial au fost identificate la o adâncime superficială, pe un teren agricol, în preajma satului Delacău, raionul Anenii Noi. Urmare a celor...Read more