A A A

Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă, instruiţi în domeniul antiterorist

În perioada 15-16 iunie curent, Serviciul de Informaţii şi Securitate, în premieră, a desfăşurat un curs de instruire destinat reprezentanţilor mass-media.

 

Evenimentul, organizat de către Centrul antiterorist în cooperare cu Centrul de comunicare şi relaţii publice al SIS, a adus în atenţia jurnaliştilor tematici ce vizează politica naţională antiteroristă, legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, precum şi tipologia acţiunilor teroriste şi tendinţele de manifestare a acestora.

 

Instruirea a avut loc la Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”. Prezent la eveniment, Alexandru Balan, vice director al SIS, a mulţumit jurnaliştilor pentru că au dat curs invitaţiei, remarcând că Serviciul tinde spre stabilirea unui dialog pragmatic cu mijloacele de informare în masă în vederea realizării unui dintre scopurile prioritare pentru orice societate democratică - formarea şi dezvoltarea culturii de securitate. ,,Cunoaşterea reprezintă capacitatea de a înţelege şi, ulterior, de a sprijini acţiunile instituţiei la  realizarea politicilor naţionale în domeniul securităţii. În special, în situaţii de criză,  instituţiile media trebuie să-şi menţină profesionalismul, să conştientizeze rolul jucat în cadrul societăţii şi să devină aliaţi ai structurilor speciale ale statului”, a spus Alexandru Balan.

 

Valeriu Furdui, rector al INIS, general-maior al SIS, a salutat reprezentanţii media din numele conducerii Serviciului, a specificat că anul curent este unul aniversar pentru serviciul de intelligence, care va sărbători 25 de ani de la instituirea organelor securităţii statului. Dumnealui a făcut o prezentare a instituţiei de învăţământ, locul unde ofiţerii de informaţii în devenire capătă cunoştinţe şi abilităţi practice iniţiale, necesare pentru   încadrare eficientă în activitatea operativă.

 

Cursul a inclus atât ore teoretice, cât şi practice, jurnaliştii  fiind  familiarizaţi cu metode de gestionare a crizelor generate de actele teroristeşi supravieţuirea în situaţii de criză. În acest sens, ofiţerii Detaşamentului cu destinaţie specială „Alfa” au prezentat un program ce a inclus tehnici de intervenţie şi luptă în situaţii de criză.

 

La final, jurnaliştilor le-au fost înmânate certificate de dezvoltare profesională.

 

Activitatea se înscrie în complexul de acţiuni orientate spre consolidarea sistemului naţional de prevenire şi combatere a manifestărilor teroriste, în special, rolul mijloacelor de informare în gestionarea şi reflectarea situaţiilor de criză.

Noutăţi

26/10/2022 | Noutăţi
Programul Național de consolidare și realizare a măsurilor de protecție antiteroristă a obiectivelor infrastructurii critice pentru anii 2022-2026 a fost aprobat de către Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Urmare a situației regionale tensionate și a creșterii pericolelor în...Read more
26/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în scopul realizării eficiente a complexului de măsuri de asigurare și menținere a funcționalității și integrității obiectivelor infrastructurii critice în caz de eventuale acte teroriste sau altor infracțiuni cu caracter terorist pe teritoriul...Read more
22/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova vine cu un avertisment pentru operatorii obiectivelor infrastructurii critice naționale în legătură cu unele riscuri de securitate cibernetică la nivel regional și internațional. Evoluția informațiilor indică faptul că anumiți actori statali...Read more
15/04/2022 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al SIS notifică autoritățile și structurile competente în domeniul securității aeronautice, aeroporturile situate pe teritoriul Republicii Moldova, agenții aeronautici, operatorii aeroportuari, operatorii aerieni înregistrați în Republica Moldova, furnizorii de servicii de navigație...Read more
08/04/2022 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova notifică operatorii (ministerele, alte autorități sau instituții publice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care au în gestiunea lor obiective incluse în Nomenclatorul naţional al...Read more