A A A

Şedinţa conducătorilor centrelor antiteroriste din cadrul CSI

În perioada 15 -18 aprilie 2008, colaboratorii Centrului Antiterorist au participat la Şedinţa conducătorilor centrelor antiteroriste din cadrul CSI, care s-a desfăşurat în Moscova, Federaţia Rusă şi a fost organizată şi găzduită de către Centrul Antiterorist al CSI.

La şedinţă au participat reprezentanţii centrelor naţionale antiteroriste, subunităţilor de combatere a terorismului şi celor cu destinaţie specială antiteroristă din: Azerbaidjan, Armenia, Belorus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina, reprezentanţi ai Comitetului Executiv al CSI, Centrului Antiterorist al statelor membre a CSI,  Comitetului Naţional Antiterorist (NAK) al Federaţiei Ruse.

 

În cadrul şedinţelor de lucrul participanţii şi-a expus opiniile în vederea sporirii eficacităţii cooperării în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, fiecare ţară prezentând raportul naţional. În cadrul întrevederilor participanţii au convenit asupra mai mult aspecte care urmează să contribuie la sporirea cooperării pentru viitor, printre cele mai importante fiind menţionate:

  • intensificarea cooperării în domeniul combaterii terorismului a organelor de securitate, organelor de drept şi serviciilor speciale ale statelor-membre CSI;

  • participanţii s-au referit la importanţa componentei analitice în activitatea organelor de securitate, organelor de drept şi serviciilor speciale, concluzionând privind necesitatea activizării schimbului de materiale dintre centrele naţionale şi CAT CSI, privind analiza calitativă şi prognozarea adecvată a stării şi tendinţei dezvoltării situaţiei în domeniul combaterii terorismului internaţional şi a altor acţiuni extremiste, precum şi pentru elaborarea propunerilor concrete în adresa Consiliul Conducătorilor Serviciilor Speciale şi Organelor de Drept şi a altor organe din cadrul CSI;

  • sporirea eficienţei în combaterea terorismului internaţional şi a altor acţiuni extremiste, dezvoltarea în continuare a interacţiunii informaţionale a subunităţilor antiteroriste ale CSI cu utilizarea posibilităţilor CAT CSI şi a bazei speciale de date, intensificarea schimbului de informaţii între CAT CSI şi organizaţiile internaţionale specializate cu combaterea terorismului şi extremismului;

  • luând în consideraţie recentele cercetări analitice efectuate de CAT a CSI, s-a decis a recomanda organelor de securitate, organelor de drept şi serviciilor speciale acordarea unei atenţii deosebite asigurării antiteroriste a obiectelor transportului şi infrastructurii acestuia, inclusiv conductelor de petrol şi gaz şi prevenirea atacurilor teroriste radiologice;

  • s-a susţinut propunerea CAT CSI privind oportunitatea participării specialiştilor Centrului în antrenamentele antiteroriste naţionale, ce se petrec pe teritoriul statelor-membre CSI, pentru coordonarea practică a interacţiunilor interstatale;

 

Examinându-se rapoartele participanţilor la şedinţă participanţii au convenit ca, reieşind din experienţa centrelor antiteroriste naţionale din cadrul CSI, de recomandat:

  • studierea experienţei CAT pe lîngă SBU al Ucrainei privind determinarea ameninţărilor diversioniste-teroriste a potenţialelor obiecte, modelarea situaţiei de contracarare a atacurilor diversioniste-teroriste, prelucrarea planurilor de prevenire şi lichidare a ameninţărilor în regim de antrenamente şi jocuri operative;

  • lărgirea programelor de instruire, introducând în ele studii pentru specialişti în combaterea terorismului: minimizarea consecinţelor atacurilor teroriste în condiţii urbane, pregătirea unităţilor antiteroriste pentru acţiuni în localităţi montane, organizarea şi realizarea tratativelor cu teroriştii (utilizând experienţa CAT a KGB din  Belorus);

  • în vederea utilizării potenţialului Comitetului Naţional Antiterorist (NAK) al FR privind pregătirea şi instruirea specialiştilor subdiviziunilor antiteroriste, s-a recomandat organizarea unor serii de întruniri a experţilor centrelor antiteroriste ale CSI pentru discutarea operativă a modelelor actuale de atacuri diversionist-teroriste şi elaborarea metodelor de depistare, prevenire şi contracarare a lor;

  • utiliza posibilităţile mediatice ale CAT a CSI în vederea promovării imaginii centrelor antiteroriste naţionale în scopul sporirii eficienţei acţiunilor antiteroriste şi activizarea acţiunilor informaţional-propagandiste în domeniul prevenirii ţi combaterii terorismului.

 

La finele întrunirii, la propunerea şefului CAT al KGB a Republicii Belorus şi CAT pe lîngă SBU a Ucrainei s-a propus petrecerea anuală a şedinţei şefilor centrelor naţionale antiteroriste ale CSI sub egida Centrului Antiterorist a CSI. Locul desfăşurării viitoarei întruniri urmează să fie coordonat adăugător.

Noutăţi

23/08/2021 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova participă la exercițiul antitero „Caspian Antitero - 2021”, desfășurat în perioada 23 august - 1 septembrie curent. Evenimentul a reunit serviciile speciale și autoritățile de profil din 8 țări ale CSI. În timpul exercițiului comun, statele...Read more
10/06/2021 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate continuă întâlnirile cu diverși reprezentanți ai societății în vederea promovării culturii de securitate la obiectivele infrastructurii critice naționale. Atenție sporită este acordată asigurării securității în locurile de aglomerare în masă...Read more
03/06/2021 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate și compania aeriană „Air Moldova” continuă dezvoltarea și consolidarea parteneriatului în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Astfel, ofițerii Centrului Antiterorist și Detașamentului cu Destinație Specială „Alfa” din cadrul...Read more
20/05/2021 | Noutăţi
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova continuă șirul de activități pe platforma de dialog la nivel naţional cu generația tânără. În cadrul întâlnirii de astăzi, 20 mai curent, profesorii Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei”, precum și...Read more
30/04/2021 | Noutăţi
Serviciul de Informații și Securitate a desfășurat, în data de 30 aprilie curent, activități didactice în cadrul modulului „Probleme actuale ale securității naționale”, organizat de către Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. Ofițerii de informații au susținut în fata audienților cursului...Read more