A A A

SIS a găzduit misiunea consultativă a experţilor UNODC în domeniul cadrului legislativ de combatere a terorismului

În perioada 17-19 mai curent, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a găzduit misiunea consultativă a experţilor Oficiului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Crimă (UNODC) în domeniul cadrului legislativ de combatere a terorismului.

 

Centrul Antiterorist al SIS, ca organ abilitat cu coordonarea tehnică a măsurilor de prevenire şi combatere a terorismului desfăşurate de către autorităţile publice competente, a contribuit la buna desfăşurare a evenimentului. Astfel, în cadrul Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” al SIS, a avut loc atelierul de lucru privind acordarea asistenţei pentru implementarea noilor instrumente legale ale dreptului internaţional în domeniul combaterii terorismului chimic, biologic şi nuclear cu participarea experţilor internaţionali şi a reprezentanţilor instituţiilor naţionale de resort: SIS, MAI, Procuratura Generală, MAEIE, SPPS, Serviciul Grăniceri, Serviciul Vamal, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Departamentul Instituţiilor Penitenciare al MJ.

 

În cadrul seminarului, au fost abordate aspecte ce ţin de ratificarea de către Republica Molova a Instrumentelor Universale în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului; eforturile şi succesele RM în combaterea terorismului, cadrul legal şi instituţional existent, dificultăţile întîmpinate; Rezoluţiile Consiliului de Securitate a Organizaţiei Naţiunilor Unite etc.

 

Această acţiune se înscrie în planul de măsuri privind cooperarea internaţională a Serviciului de Informaţii şi Securitate cu organizaţii internaţionale şi regionale care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a terorismului, cît şi în procesul de reformare a Serviciului, în contextul perfecţionării mecanismului de cooperare interdepartamentală la capitolul vizat.

 

La sfîrşitul misiunii consultative a avut loc întrevederea d-lui Gheorghe MIHAI, directorul SIS, cu experţii UNODC, în cadrul căreea a fost accentuată importanţa participării autorităţilor abilitate în procesul aplicării rezoluţiilor ONU în prevenirea şi combaterea acestui pericol. În context, oficialii au menţionat succesele Republicii Moldova la capitolul punerii în practică a instrumentelor ONU în domeniul combaterii terorismului, evidenţiind disponibilitatea Oficiului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Crimă de a acorda şi pe viitor ţării noastre suport consultativ şi practic necesar în domeniul perfecţionării legislaţiei naţionale.

 

Totodată, dl MIHAI a mulţumit experţilor ONU pentru efortul depus în organizarea misiunii, notificînd că Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM, în calitate de autoritate naţională în prevenirea, depistarea şi contracararea terorismului, va depune efortul necesar în combaterea flagelului.

Noutăţi

16/10/2020 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate a elaborat un nou Ghid privind „Protecția antiteroristă a infrastructurii critice”. Scopul îndrumarului este de a susține măsurile de asigurare a securității cetățenilor și de a preveni vulnerabilitățile obiectivelor protejate. Prin acest...Read more
12/10/2020 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate a desfășurat o serie de instruiri pentru angajații Inspectoratului General de Carabinieri al MAI. Participanții au fost familiarizați cu tematici antiteroriste, în special cu tacticile și metodele aplicate de entitățile radicale, procedeele de...Read more
07/10/2020 | Noutăţi
Centrul Antiterorist al SIS în comun cu Agenția pentru Supraveghere Tehnică au realizat controale inopinate mai multor agenți economici licențiați pentru desfășurarea importului, depozitării materialelor explozibile şi efectuării lucrărilor cu explozibilul de uz civil. În urma verificărilor petrecute pe...Read more
23/09/2020 | Noutăţi
O locuitoare a capitalei a fost reținută de către Serviciul de Informații și Securitate, de comun cu Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Ciocana și Inspectoratul de Poliție Ciocana, pentru pregătire de omor intenționat, din interes material, la comandă. Femeia a intrat în vizorul SIS, după ce s-a...Read more
22/09/2020 | Noutăţi
Încă un lot de muniții de artilerie a fost depistat de către ofițerii Centrului Antiterorist al SIS. De această dată, obuzele din timpul celui de-al Doilea Război Mondial au fost identificate la o adâncime superficială, pe un teren agricol, în preajma satului Delacău, raionul Anenii Noi. Urmare a celor...Read more